Biztos út
a célhoz

A legjobbak között

Világszínvonalú oktatás

Járműmérnök, lótenyésztő, gyógytornász, sportközgazdász, atomfizikus, pilóta, geoinformatikus, hidrobiológus, ének-zene tanár vagy éppen agysebész lennél? Akkor itt a helyed! A Debreceni Egyetem 13 karán 76 alap- és 92 mesterszak, 6 osztatlan képzés és 7 felsőoktatási szakképzés, valamint számos duális képzés közül választhatsz, hazánkban a legtöbb képzési területen. Szemeszterenként közel 30 000 kurzust kínálunk hallgatóinknak. Egyetemünket a világ több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül a legjobbak között tartják nyilván, ahol több mint 1700 elismert oktató gondoskodik arról, hogy külföldön is elismert, piacképes diplomát szerezz nemzetközi hallgatói és infrastrukturális körülmények között. Határtalan élmények várnak rád az ország legnagyobb külföldi hallgatói létszámú egyetemén.

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)

Karunk az ország egyik vezető képzőhelye, ahol konvertálható és modern ismereteket nyújtunk hallgatóinknak, felkészítve őket a hazai és külföldi munkaerőpiaci igényekre, a XXI. században elvárt magas szintű jogi és igazgatási munkára. Hallgatóinkat művelt, felkészült és etikus szakemberekké neveljük.

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Az ÁOK a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb egysége, ahol az orvostudományokhoz kapcsolódó oktatás és kutatás valamennyi profilját magas színvonalon művelik. Magyar és angol nyelven igényes graduális és postgraduális oktatás, valamint tudományos kutatómunka folyik.

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

A Debreceni Egyetem humántudományokért elsődlegesen felelős, számos intézetet és tanszéket egybefogó egységeként arra törekszünk, hogy a Karon tanuló hallgatók olyan képzést kapjanak, amellyel képesek ápolni és továbbadni az egyetemes emberi kultúra nyelvi, irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti örökségét. Oktatásunk az alapképzéstől a doktorátusig a bölcsészettudományok teljes skáláját kínálja a tanulni-kutatni vágyóknak, tanárjelölteknek, akiket az itt szerzett tudásuk egész életükben elkísér.

Egészségtudományi Kar (ETK)

Az Egészségtudományi Kar (ETK) jelen formában egy fiatal intézmény, hiszen ezen a néven egészségügyi képzéseket folytató szervezet csak 2022. augusztus 1. napjától létezik a Debreceni Egyetemen. Az ETK a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának kezdeményezésére jött létre úgy, hogy a Népegészségügyi Kar beolvadt az Egészségügyi Karba, és immár Egészségtudományi Karként működik tovább.

Debreceni telephely: 06 52 512 900 / 77417

Nyíregyházi telephely: 06 42 404 411 / 78110

Szolnoki telephely: 06 56 510 300 / 5580

Fogorvostudományi Kar (FOK)

A FOK az ország egyik vezető képzőhelye, ahol a XXI. századi igényeket kielégítő infrastruktúrában, ergonómikusan kialakított környezetben, a legmodernebb technológiák/eszközök (CAD/CAM, CBCT, oral scan, mikroszkóp), alkalmazásával biztosítjuk hallgatóink elméleti és kiscsoportos gyakorlati képzését magyar és angol nyelven. Az öt éves képzés során neves, külföldi tapasztalatokkal rendelkező, nemzetközi folyóiratokban publikáló oktatóinktól sajátíthatják el hallgatóink a tudáson túl a szakma iránti szeretetet és tiszteletet.

Gazdaságtudományi Kar (GTK)

A GTK küldetése olyan minőségi- és felelősségteljes felsőoktatási-, kutató- és fejlesztő tevékenység kialakítása a régióban, amely kielégíti a nemzet, az agrárgazdaság, az európai integrációs folyamatok elvárásait, alkotó tevékenységével hozzájárul a nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához.

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK)

Karunk a pedagógus és a társadalomtudományi képzési területen rendelkezik közel fél évszázados hagyománnyal. A pedagógus alapszakok szinte teljes spektruma megtalálható a képzési portfóliónkban, így a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, gyógypedagógia alapszakok. Társadalomtudományi területen szociálpedagógusok, a bölcsészettudományok közül a romológusok képzését valósítjuk meg. Továbbtanulási lehetőséget a szociálpedagógia mester szak, illetve a pedagógus szakirányú továbbképzések széles köre biztosít az érdeklődők számára.

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Karunk célja, hogy a nálunk végzettek a legkorszerűbb ismeretekre tegyenek szert, hogy megfelelő választ adhassanak a XXI. század támasztotta kihívásokra a gyógyszerészet minden területén. Hallgatóinkat olyan magas fokú szakmai tudással és igényességgel valamint problémamegoldó készséggel látjuk el, melyekre építve bármilyen munkakörnyezetben helyt tudnak állni, legyen szó közforgalmú gyógyszerellátásról, kórház-klinikai gyógyszerészetről vagy a gyógyszeriparról. A nálunk tanulók széles rétegének nyújtunk lehetőséget, hogy nemzetközileg elismert alap és alkalmazott kutatási projektjeinkbe és társadalmi munkánkba bekapcsolódhassanak.

Informatikai Kar (IK)

Naprakész tudás, piacképes diploma, biztos elhelyezkedés – a legfejlettebb technológiákkal, korszerű tananyaggal és csúcskategóriás infrastrukturális háttérrel várja leendő hallgatóit az IK. A meghatározó informatikai szakok – programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus – mellett informatikatanár osztatlan tanárképzési szakokat is kínál a mintegy 2500 hallgatóval rendelkező kar. Kiterjedt iparági kapcsoltai révén rendszeres a visszajelzés a vállalati partnerektől, ami hatással van az oktatásra is.

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK)

A MÉK küldetése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban és Kelet-Magyarországon. Az intézmény ennek megfelelően az elsődleges szakemberképzésen túl regionális, országos, illetve nemzetközi kutatási és szaktanácsadási feladatokat is ellát. A fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés követelményeinek megfelelően bővültek oktatási-képzési, kutatási területeink. Célunk magas színvonalú hallgatói és kutatói laboratóriumok kialakítása, valamint azok alkalmazása kiváló képességekkel rendelkező hallgatók képzésére.

Telefonszám: 06 52 508 411

Műszaki Kar (MK)

Az MK a debreceni felsőfokú műszaki képzés hagyományainak folytatójaként a Tiszántúl meghatározó műszaki oktatási és kutatási központja. A Kar az építészet, mint műszaki tudomány, az építőmérnöki tudomány, a gépészmérnöki tudomány, a környezetmérnöki tudomány, a mechatronikai mérnöki tudomány, járműmérnöki tudomány, repülőmérnöki tudomány és az ipari folyamatok műszaki menedzseri tudományában képez alap és mesterképzésben is szakembereket.

Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)

A Kar 1949-ben történt alapítása óta, hagyományosan oktatjuk és műveljük a természettudományok minden ágát és a tanári hivatás kihívásaira is felkészítjük az érdeklődőket. A minőségi tudást nemzetközi hírű kutatócsoportjaink garantálják, ahol széleskörű külföldi tapasztalatokkal rendelkező, elismert professzorok irányítása mellett hallgatóink is bekapcsolódnak a kutató-fejlesztő munkába. A régió szakember igényének kielégítésére, erős természettudományos alapokon nyugvó, mérnökszakokat indítottunk, melynek eredményeként a technológai, műszaki területtel bővült a képzési palettánk.

Zeneművészeti Kar (ZK)

A ZK célja és feladata a magyar zenekultúra átörökítése az egymást követő generációk számára, zenetanárok, zeneművész tanárok, zeneművészek képzése. Kórusaink, szimfonikus zenekarunk, vonós és fúvós együtteseink, gitárzenekarunk és kamaracsoportjaink teremtik meg ennek lehetőségeit, valamint a minden évben nagy sikerrel megrendezésre kerülő Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája. A képzést kiegészítő színes hangversenyélet fenntartása, Debrecen M. J. Város Önkormányzatával kialakított folyamatos együttműködés különleges többletérték.

Ötletből valóság

Fókuszban
az innováció

A Debreceni Egyetemen világszínvonalú kutatólaboratóriumokban kereshetsz tudományos választ a világ titkaira. Immáron csaknem száz szabadalmi bejelentés fűződik kutatóink nevéhez, köztük az elektromos kukásautó vezérlése, biológiai termésnövelők, különböző funkcionális élelmiszerek és diagnosztikus, terápiás alkalmazások. Az intézmény több száz hazai és külföldi ipari partnerének segítségével bővítheted gyakorlati ismereteidet, innovációs programjaink pedig megadják a kezdő lendületet saját innovatív vállalkozásod megalapításához a tanulmányaid végeztével. A világmegváltó álmaid megvalósítását többek között az alábbi kurzusok és programok támogatják: stUDinnovate Innovációs Ösztöndíjprogram, Hungarian Start-Up University Program, Hallgatói Innovációs Ötletpályázat, Iparjogvédelem és innovációmenedzsment kurzus, hallgatói alkotótábor, diplomadíj pályázatok és ingyenes vállalkozói ismeretek képzés is.

Igazi közösség

Egyetemváros

A Debreceni Egyetem 150 ezer négyzetméter alapterületű, de nem tévedsz el, mert applikációnk bármikor útba igazít! Habár csaknem 400 épület közel ezer helyiségében zajlik oktatás, nincs olyan terem, labor, iroda vagy kollégiumi szoba, ahol ne lenne gyors internet. Ha pedig magányra vágysz, tanulhatsz a Nagyerdő több száz éves fáinak árnyékában vagy az egyetem közeli Víztoronyban is az ingyenes WIFI-vel. Ha neten valamit nem találsz, egyetemi és nemzeti könyvtárunk több mint 6 millió dokumentuma között minden bizonnyal rábukkansz, sőt vizsgaidőszakban egészen éjfélig búvárkodhatsz! Három debreceni és három vidéki campusunkon 15 színvonalas kollégium vár csaknem ötezer férőhellyel. Ha a házi koszt elfogyott, az egyetemvárosban a több tucat étterem, büfé, kávézó vagy pizzéria valamelyikének kínálatával húzhatod ki hétvégéig. Ha pedig tartalmas kikapcsolódásra vágysz, számtalan helyen megteheted.

Túl az óperencián

Öt kontinens
egy helyen

A Debreceni Egyetem igazi multikulturális közösség. Csaknem 30 ezer hallgatónk között 7200 külföldi, akik több mint száz országból érkeztek. Legmesszebbről két új-zélandi fiatal jött, akik 16 ezer km-t utaztak, hogy a Debreceni Egyetemen tanulhassanak. De egy padba ülhetsz és akár életre szóló barátságokat köthetsz tajvani, namíbiai, mianmari vagy éppen laoszi diákokkal is. Az Erasmus- programmal és az egyetem külföldi kapcsolatai révén pedig Te is világot láthatsz, nyelvtudásodat a világ 53 országának 459 felsőoktatási intézményében fejlesztheted ösztöndíjjal.

Jégkorongtól vitorlázásig

Sportos egyetem

Nálunk nincs unalmas tesi óra: 45 különböző sport közül választhatsz a sportlövészettől kezdve a jiu-jitsun át a lovaglásig. Mindezt több ezer négyzetméteren, jól felszerelt tornatermekben, kondi parkokban, műfüves- és recortan atlétikai pályákon, illetve a Sporttudományi Oktatóközpontban, az UniFit Fitness & Gym Centerben, az Asztalitenisz Központban, vagy éppen a legfiatalabb sportlétesítményben, a TEKNŐS Teniszközpont- és Munkacsarnokban. A Debreceni Egyetem sportklubjában, a DEAC 32 szakosztályában versenyezhetsz. Ha igazán komolyan veszed a karriered, sportösztöndíjat is nyerhetsz az egyetemtől vagy részt vehetsz az intézmény mentorprogramjában, hogy Rád is olyan büszkék legyünk, mint jelenlegi hallgatóinkra: Baráth Péterre, Bragato Giadára, Liu Shaoangra, Senánszky Petrára és Szilágyi Rékára, Vámos Petrára.

Együtt

Felejthetetlen évek

Ha most jelentkezel a Debreceni Egyetemre, még együtt tanulhatsz a magyar női kézilabda-válogatott beállójával, 2012 olimpiai bajnok tornászával, valamint Magyarország kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar rövidpályás gyorskorcsolyázójával. Túlszárnyalhatod leghűségesebb diákunkat, aki kilenc diplomát szerzett nálunk tizenhét év alatt. A kemény tanulás fáradalmait az évi több mint háromszázötven hallgatói önkormányzat által szervezett rendezvények egyikén, vagy az ország legnagyobb hallgatói klubjában, a HALL-ban vezetheted le. Ha felvettek, megünnepelheted Kelet-Magyarország legnépszerűbb nyári fesztiválján, a Campus Fesztiválon, az első szemesztert a legek gólyatáborával indíthatod, majd több mint húszezer egyetemi polgárral közösen nyithatod meg az évet az ország egyetlen tanévnyitó stadionshow-ján, a YoUDay-en.

yoUDay

Felejthetetlen évek

Szakkollégiumok

Tehetségek egyeteme

A Debreceni Egyetem tehetséggondozói munkája hosszú múltra tekint vissza. Kezdetben a TDK műhelyek tartoztak szorosan a tehetséggondozáshoz, majd 2000-től, a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának megalapításától a DETEP és a Tehetségtanács felügyelete alá tartoznak a TDK műhelyeken túl a szakkollégiumok is.

DExpo 2022

Nemzetközi hallgatóink szemével

A jövőd itt kezdődik

Alumni

Én is iDE jártam

Az alumni szó jelentése öregdiák, a latin alumnus szó (hímnem, nőnemű alakja alumna) többes száma, tehát pontosabban öregdiákok. Ma már nemzetközileg ismert kifejezés mindazokra, akik egy adott iskola, intézmény végzett diákjai.